Згідно з пунктом 5.5 Статуту Балаклійського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області здобувачі освіти зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, естетичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитися до державного, громадського та особистого майна, майна учасників навчально-виховного процесу;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

Кiлькiсть переглядiв: 919