Генеральна мета виховання

Генеральною метою виховання в Балаклійському ліцеї є всебічний та гармонійний розвиток дитини, особистості з науковим світоглядом, соціально активної особистості з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, високим моральним потенціалом, духовно багатої і фізично вдосконаленої, яка прагне і вміє працювати, компетентного випускника, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного на успішну самореалізацією в інформаційному змінюваному суспільстві.

Кiлькiсть переглядiв: 1611