Згідно з пунктом 5.4.2. Статуту Балаклійського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області

учні мають гарантоване державою право:

- на доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти в навчальному закладі;

- на вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- на участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- на участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- на участь в обговоренні й внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- на участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, які порушують їх права, принижують їхню честь і гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на вільне вираження власних поглядів, переконань.

Кiлькiсть переглядiв: 729